O Projekcie

Projekt Ślązaków Portret Wielokrotny sfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji obywatelskich oraz wzmocnienie więzi lokalnych wśród dorosłych mieszkańców subregionu zachodniego woj. śląskiego poprzez wzajemną wymianę historii dotyczących ich „małych ojczyzn”. W ramach projektu zrealizowane zostaną cykle spotkań, umożliwiające dzielenie się wiedzą oraz digitalizację zasobów związanych z historią ziemi raciborskiej, rybnickiej i wodzisławskiej; a także inspirujące do działania na rzecz lokalnego dziedzictwa.

Warsztaty

Warsztaty z partycypacji obywatelskiej “Moja Mała Ojczyzna” to praktyczne know how jak wesprzeć lokalną społeczność.

Co najmniej 15 spotkań
w powiatach raciborskim, rybnickim i wodzisławskim.

Spotkania

Spotkania z serii “Lokalna spuścizna” to przestrzeń, w której każdy może podzielić się historią swojej rodziny czy szerzej – swojej małej ojczyzny.​

Podczas spotkań będziemy gromadzić zdjęcia i inne archiwalne materiały.

Wystawy

Jako podsumowanie całego projektu, w każdym powiecie zorganizujemy konferencję połączoną
z wystawą “Podziel się Historią”.​

Więcej szczegółów już wkrótce.

Skip to content