Logotyp Społecznej Akademii Ekologicznej

„Społeczna Akademia Ekologiczna – Śląsk przeciw pustynnieniu” to  przestrzeń do zdobywania rzetelnej wiedzy na temat trwających procesów klimatycznych i zainspirowania śląskiej młodzieży do aktywnego działania na rzecz stanu środowiska w miejscu, w którym żyją. Wiedza przekazywana w ramach inicjatywy będzie w ramach realizacji cyklu seminariów z ekspertami, specjalizującymi się w tematyce zmian klimatycznych.

Wśród efektów projektu należy wyróżnić promowanie oraz rozwijanie dialogu usystematyzowanego poprzez spotkania z decydentami, nastawionymi na wzajemne uczenie się i partnerską dyskusję młodzieży, związaną z działaniami samorządów na rzecz klimatu i ochrony środowiska naturalnego.

Projekt został objęty honorowym patronatem Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Prezydenta Miasta Katowice i Prezydenta Miasta Bytomia.

ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI ZACHODZĄCYCH ZJAWISK KLIMATYCZNYCH

ZWIĘKSZENIE POCZUCIA OBYWATELSKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚRODOWISKO

W RAMACH PROJEKTU OPRACOWANO ZBIÓR REKOMENDACJI DOTYCZĄCYCH KLIMATU, KTÓRE POWSTAŁY NA PODSTAWIE DZIAŁAŃ PROJEKTU, W TYM SEMINARIÓW. REKOMENDACJE WYPRACOWANE, ABY WESPRZEĆ SAMORZĄD W DZIAŁANIACH PRO EKOLOGICZNYCH WIEDZĄ EKSPERCKĄ.

Prezes Instytutu Roździeńskiego, działacz społeczny, przedsiębiorca. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo oraz filozofia. Od wielu lat czynnie działa w sektorze pozarządowym realizując projekty kierowane do wszystkich grup wiekowych, skupione wokół partycypacji społecznej i zwiększania kompetencji.

Prawnik energetyczny w grupie XOOG, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalista ds. transformacji energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego.

Założyciel i prezes Instytutu Śląska Cieszyńskiego. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku politologia. Działacz społeczny i koordynator projektów, zaangażowany w życie lokalnej społeczności.

Skip to content