Realizacja projektu opiera się na różnorodnych działaniach, takich jak warsztaty w szkołach, konkurs na biznesplan, emisja webinarów, konkurs z rozwiązywania kazusów oraz udostępnienie infografik. Te aktywności zostały starannie zaplanowane i dostosowane do potrzeb grupy docelowej, co zapewnia efektywne przekazywanie wiedzy oraz angażowanie uczestników.

Projekt jest istotny ze względu na odpowiedź na istniejący problem braku wystarczającej edukacji w obszarach kluczowych dla funkcjonowania we współczesnym, zglobalizowanym społeczeństwie. Poprzez zwiększenie świadomości i kompetencji w dziedzinach przedsiębiorczości, ekonomii i prawa, projekt “Akademia Patriotyzmu Gospodarczego” stawia sobie za cel wyposażenie uczestników w narzędzia niezbędne do skutecznego działania w dynamicznym otoczeniu biznesowym i społecznym.

Co robimy?

Warsztaty

Organizujemy serie warsztatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Konkurs na najlepszy biznes plan

Przeprowadzenie konkursu na najlepszy biznesplan wśród uczniów szkół ponadpodstawowych

Webinary

Webinary z zaproszonymi gośćmi na tematy związane z gospodarką i rynkiem pracy

Konkurs z rozwiązywania kazusów

Konkurs dla studentów z rozwiązywania kazusów dotyczących publicznego prawa gospodarczego

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie na najlepszy Biznesplan, który organizowany jest w ramach projektu Akademia Patriotyzmu Gospodarczego. Jak wskazują badania, rozpoczęcie swojej działalności gospodarczej jest najbardziej pożądaną ścieżką rozwoju wśród młodzieży. Chcemy zachęcić do kreatywnego i innowacyjnego podejścia uczniów poprzez zorganizowania konkursu z nagrodami.

Zapoznać się z regulaminem konkursu można poniżej:

LUB

Skip to content