O Fundacji

W ramach swojej działalności skupia się między innymi na: podejmowaniu działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, prowadzeniu działań w ramach edukacji pozaformalnej, działaniach na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Fundacja powstała w celu zaspokajania potrzeby organizowania wysokiej jakości przedsięwzięć ukierunkowanych na działalność proobywatelską i propatriotyczną, mających zasięg zarówno regionalny, jak i lokalny.

Ludzie Fundacji

Maciej Malik

Prezes

Karolina Rzepecka-Jarosz

Wiceprezes

Roman Terbalyan

Asystent ds. organizacyjnych

Wojciech Gosek

Koordynator projektów

Skip to content